Upis objekta u katastar

Upis objekta (građevine) u katastar i zemljišnu knjigu je postupak kojim se objekti (zgrade i druge građevine) evidentiraju u katastru i zemljišnoj knjizi.

Zakonska je obveza svakog vlasnika nekretnine upisati istu u katastar i zemljišnu knjigu, kao i svaku novonastalu promjenu na njoj prijaviti (Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, NN 66/07, članak 57) Nositelji prava na nekretninama dužni su u roku od 30 dana od dana nastale promjene prijaviti nadležnome područnom uredu za katastar, odnosno uredu Grada Zagreba, svaku promjenu na nekretninama koja utječe na podatke upisane u katastar nekretnina.

Osim zakonske obveze upisa objekta u katastar i zemljišnu knjigu, objekt je potrebno evidentirati zbog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, kupoprodaje, legalizacije objekta, hipoteke pri dobivanju kredita, prijave prebivališta/boravka i dr.

Objekt se upisuje u katastar i zemljišnu knjigu na osnovu geodetskog elaborata za evidentiranje, brisanje ili promjene podataka o zgradama ili drugim građevinama (Pravilnik o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima, NN 86/07) koji mora biti ovjeren pečatim i potpisom od strane ovlaštenog inženjera geodezije.

U slučaju da je objekt upisan u katastar ali nije u zemljišnu knjigu, potrebno je izraditi elaborat za usklađenje zemljišnoknjižnog stanja s katastrom.

Ako je objekt nezakonito izgrađen potrebno je provesti postupak legalizacije, nakon čega slijedi postupak upisa objekta u katastar i zemljišnu knjigu.

Trebate upis objekta u katastar?

Javite nam se i zatražite besplatnu ponudu

Smanjujemo vaše troškove

Svu potrebnu građevinsku dokumentaciju ishodite dolaskom u naš ured, bez potrebe za obilaženjem institucija.

Regionalna pokrivenost

Svojom uslugom pokrivamo prvenstveno Slavoniju i Baranju, ali i ostatak Hrvatske.

Prvoklasna usluga

Pratimo najnovije svjetske trendove u graditeljstvu i koristimo najmoderniju opremu za geodetske poslove.

Pouzdani partneri

Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu u sektoru, razvili smo mrežu pouzdanih partnera uz koje nudimo kompletnu uslugu.