Geodetski projekt

Geodetski projekt se izrađuje kao dio glavnog projekta za građevinsku dozvolu za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola, a kojom se određuje formiranje građevne čestice i/ili smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici, te kao dio idejnog projekta za lokacijsku dozvolu kojom se određuje formiranje građevne čestice ili smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici.

Sastavni dijelovi geodetskog projekta, sukladno fazama projektiranja, izgradnje i završnog nadzora izvedenih radova su:

Geodetski projekt I. dio

  Naslovna stranica geodetskog projekta.

  Prikupljeni podaci o stanju katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka na području zahvata.

  Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja u položajnom i visinskom smislu.

   Izvješće o stanju katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka na području zahvata.

   Javne isprave izdane od strane katastarskog ureda odnosno zemljišnoknjižnog odjela općinskog suda nakon provedenog usklađenja stanja u katastru, zemljišnoj knjizi i stanja u naravi ako je isto potrebno.

  Prikaz građevne čestice i smještaj jedne ili više građevina (u daljnjem tekstu: geodetska situacija građevine).

Geodetski projekt II. dio

  Geodetski elaborat kojim se formira građevna čestica (parcelacijski elaborat)

  Geodetski elaborat za evidentiranje zgrada i drugih građevina.

Potreban vam je geodetski projekt

Javite nam se i zatražite besplatnu ponudu

Smanjujemo vaše troškove

Svu potrebnu građevinsku dokumentaciju ishodite dolaskom u naš ured, bez potrebe za obilaženjem institucija.

Regionalna pokrivenost

Svojom uslugom pokrivamo prvenstveno Slavoniju i Baranju, ali i ostatak Hrvatske.

Prvoklasna usluga

Pratimo najnovije svjetske trendove u graditeljstvu i koristimo najmoderniju opremu za geodetske poslove.

Pouzdani partneri

Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu u sektoru, razvili smo mrežu pouzdanih partnera uz koje nudimo kompletnu uslugu.