Građevinski i arhitektonski fakultet u Osijeku

Osijek

Vladimira Preloga 3, 31000 Osijek
Investitori: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Autori: Dinko Peračić i Roman Šilje
Godina realizacije: 2016. – 2017.
Tvrtka: ARP, Split

Uzdužni presjek naglašava važnost komunikacijskih prostora u suvremenoj edukaciji, oblikovanih kao mjesta individualnog i neformalnog grupnog rada, susreta, većih i manjih događanja. Zgrada je prohodna od podruma do zadnje etaže kroz niz širokih komunikacija koje imaju različite dodatne funkcije; kao otvorena učionica, kantina, tribine uz studentski klub, terase, trijemovi, predvorje uredskog dijela, parkiralište za bicikle ili prilaz arheološkom nalazištu koje se nalazi pod zgradom.